School voor Systemisch Bewustzijn

School voor Systemisch Bewustzijn

De School voor Systemisch Bewustzijn (SSB) is ontstaan uit de vraag van haar deelnemers. Met andere woorden, de bron van waaruit het is ontsprongen, is uit de behoefte van de studenten. SSB is weliswaar de kleinste school op het gebied van Systemisch Werk en Opstellingen in Nederland, maar ook de enige school die de methode niet leidend vindt, maar de innerlijke volwassenheid van de studenten en de relatie met de levende leerstof vanuit een diep en onuitputtelijke bron van bewustzijn.

Organisch & fenomenologisch leren

De SSB is de enige in zijn soort in Nederland. Het is een unieke school waarin organisch-en fenomenologisch leren het uitgangspunt is. Hier wordt zowel westerse als oosterse filosofie onderwezen als ook intergratief systemisch werk, lichaamsbewustzijn en en ritualistiek. Door de diepgang en onderbouwde uitgangspunten, van zowel de theorie als de specifieke benadering, heeft het een uitzonderlijk positie verworven in het landschap van systemisch werk en opstellingen in Nederland en daarbuiten.

I can say after years of training and working with people that: Hilbrand is one of the teachers you will regret not having been trained by him. He is a specialist in the field; And when he works with people, is like being delighted by a piece of ‘art’
Demian Burgenik
International Systemic Coach & Trainer