Hilbrand Westra

Systemische expertise in actie

Deep (t)issue Training & Coaching

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle workshops, trainingen en ontwikkelingen.

Het begin omvat alles

Alfa (Grieks) Omnia (Latijn) betekent zoveel als alles zit in het begin besloten. De combinatie van grieks en latijn is ook bewust gekozen omdat het verwijst naar de rijke teleologische, filosofische en theologische (religieuze) bronnen waaruit we putten. Het omvat de weerspiegeling van bewegingen die ergens naartoe leiden en door haar oorsprong en karakter een nieuwe beweging baren.

Deze beweging komt tot uitdrukking in het woord JUNG (정) dat de Koreaanse familienaam is van Hilbrand en zoveel betekent als compassie, liefde, gemeenschap, verbinding en goede wil. Deze beweging is de onderstroom van Hilbrands leven en zijn werk; het is de beantwoording van zijn ziel geworden.

COACHING | COUNSELING | CONFIDANT

 Diverse inzichten uit het systemisch werk, fenomenologie, integratieve psychologie en filosofie vormen samen een ‘maatwerk’ aanpak voor mens en organisatie.

 

WORKSHOPS & TRAININGEN

 Workshops & trainingen (meerdaags) op het gebied van systemisch werken en fenomenologie voor professionals, individuen en teams.

 

SCHOOL SYSTEMISCH BEWUSTZIJN

Een twee-jarige mastercourse programma voor professionals tot systemisch expert, SSB opsteller en systemisch fenomenoloog waarin fenomenologie de fundamentele basis vormt.

ALFA OMNIA

Mensen ervaren als mensen

Het leven is wat het is. Zo onderwees, en leefde mijn leraar Wolfgang Könighaus, ons dat voor. Dat klinkt eenvoudig. Maar het leven is voor velen niet iets wat men werkelijk leeft, maar een bijproduct van hun handelen. Daarom komen we vaak ook niet uit deze Gordiaanse knoop. Als we er al geheel uit kunnen of willen komen. Het leven is echter geen bijproduct, maar een realiteit dat zich elke dag, elk uur en elke minuut voordoet in, door en rondom ons heen. 

De enige werkelijke vrijheid die we kunnen ontwikkelen in de realiteit, is het ervaren van een innerlijk bewustzijn dat durft los te komen van tastbare materie en de mentale druk van individualiteit. Met andere woorden; mensen als mensen ervaren en niet langer als beschrijfbare objecten. 

Dit is de essentie van essential dynamics; het werk van Alfa Omnia.

Contextuele Systemische Fenomenologie (CSF) & Opstellingen

Deze lijken voor velen een abstract idee. Vooral omdat het voor de meeste mensen lastig is om het goed uit te leggen en hoe het exact werkt. Maar dat het werkt, daar zijn veel mensen, die het hebben ervaren, wel over eens. Het is net zoiets als mobiel bellen of de digitalisering. Je kunt niet zien hoe het werkt, maar het gebeurt en ongezien.  

Het systemische werk kijkt naar die realiteit en Alfa Omnia heeft in de beweging, die het telkens maakt, een mogelijkheid gezien om er mee te leren werken. Via de systemische methode in samenhang met CSF kan men ook de ogenschijnlijke tegenstrijdige transacties van mensen waarnemen die soms uit het oog worden verloren door zowel de persoon in kwestie als de omgeving.

De methode van Essential Dynamics kijkt met name naar de ongeziene relaties in de transacties en de oorsprong ervan.