Hilbrand Westra

De oprichter Hilbrand Westra kwam na jarenlange ervaring als professional en leidinggevende in het internationale bedrijfsleven en private onderwijs erachter, dat het lerend – en ontwikkelingsvermogen van mensen, families, samenlevingen en organisaties groter is dan wordt aangenomen. Grote, maar stille, reserves die nauwelijks worden benut. Zijn behoefte om deze leemte te onderzoeken leidde er uiteindelijk toe, dat hij onvoldoende aanknopingspunten vond in reguliere maatschappelijke, psychologische en bedrijfskundige benaderingen.

Op zoek naar een veelomvattende opleiding waar tal van maatschappelijke en relevante onderwerpen aan elkaar zouden kunnen worden geknoopt belandde hij bij de internationale opleiding voor persoonlijke ontwikkeling en Systemisch Werk van Wolfgang Könighaus in Duitsland. Daar verdiepte hij zich in het Contextuele Systemische Werk en Systemische Opstellingen.

Zijn behoefte om zijn kennis en ervaring over internationale organisaties, het bedrijfsleven en het hoger onderwijs samen te voegen met bovenstaande onderwerpen, bracht hem bij de opleiding tot Organisatieopsteller van het Bert Hellinger Instituut Nederland.