“We kunnen over het leven praten als over een theorie, en meestal doen we dat dan ook. Alsof er zoiets bestaat als een goed en slecht leven en een goede en slechte moraal. Maar wat we vaak niet weten is hoe we ernaar zullen gedragen als ons leven onder spanning komt te staan en waarop onze beslissingen dan gebaseerd zijn. Op ons hart of verstand; als dader of slachtoffer?”

Achtergrond

Hilbrand Westra

Geboren als een vallende ster, Jung, Woón Seok (Seoel, Zuid-Korea), werd een vlammend zwaard gesmeed. Zijn naam zou voortaan Hilbrand (Fries) zijn. Uit de Koreaanse bergtoppen verkregen kracht, gemengd met de zachtheid van de kabbelende rivieren uit het land van duizend heuvels ontstond een ‘wandering warrior monk’  die op pelgrimage is.

Hilbrand studeerde Human Resources Management en later Arbeid en Organisatiesociologie. Hij was werkzaam voor diverse grote internationale organisaties in zowel de profit-als non-profit sector. Later werd zijn aandacht getrokken naar het internationale onderwijs. Hij werd gevraagd als leidinggevende en supervisor voor diverse opleidingsinstituten.

In 2003 kwam hij in aanraking met het systemisch werk en gedachtegoed van Wolfgang Könighaus e.a.. Dit bracht hem weer op het pad van zijn vroegere interesse in de oosterse en westerse filosofie en diepte psychologie van Carl Jung. Tezamen met het Taoïstisch Systemisch Werk (sound in sound, movement beyond motion, interelatedness e.t.c.) vormde dit uiteindelijk zijn werk en leven.


“Be like water my friend so you become the body of flow to sense the (w)hole in its stream.”
– Eon Jung (about the mistake of Bruce lee)

Curriculum

Hilbrand studeerde Personeel & Arbeid aan de hogeschool van Groningen en daarna Arbeidssociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte daarna als HR Professional en leidinggevende voor o.a. Royal Friesland Foods, FBTO, France Telecom, KLM en ING. Daarna maakte hij een switch naar het private onderwijs en werkte o.a. voor Universiteit Nijenrode, Nimbas School of Management en als faculteitsdirecteur voor IBMS van Hogeschool Utrecht. Hij beklede daarna enkele jaren enkele interim posities als leidinggevende, zoals voor het Upledger Cranio-Sacraal Opleidingscentrum in Doorn etc.

Wolfgang Köninghaus

In 2003 kwam hij in aanraking met het Systemisch werk en Opstellingen gegeven door Wolfgang Könighaus in Duitsland en was gegrepen door de diepgang en integratie van diverse stromingen en disciplines in dit werkveld. Hij volgde sindsdien over heel Europa seminars en trainingen op dit gebied, waaronder o.a. Organisatie Opstellingen bij het Bert Hellinger Instituut in Groningen. Sinds 2009 ging Hilbrand zelfstandig onder de naam Alfa Omnia en is sindsdien werkzaam als zelfstandig gevestigd Opleider, Trainer en Sr. Coach.

Referenties

“I can say after years of training and working with people that: Hilbrand is one of the teachers you will regret not having been trained by him. He is a specialist in the field; And when he work with people, is like being delighted by a piece of ‘art’.”

“Hilbrand is mijn leermeester. Hij is doortastend en duidelijk. Een man met een enorme hoeveelheid aan kennis op diverse vlakken, zoals adoptie, leiderschap, cultuur en systemisch werk.
Hij is een leider en onderwijst je met liefde en compassie, oprechtheid, betrouwbaarheid en een subtiel gevoel voor humor.

“When Hilbrand enters a room profound knowledge, wisdom, humbleness, phenomenology and Tao flow accompany him
and we prepare to be teached, to be touched and mostly to be challenged.
Hilbrand is a Master specialised in encouraging others to develop their own mastery.
I strongly recommend meeting him, being coached by him and if you dare, being teached by him.”

“Ik ervaar Hilbrand als een professional die:
– De kennis heeft vergaard vanuit velerlei stromingen, invalshoeken en achtergronden en daardoor heel snel kan duiden wat er speelt in de mens en in de maatschappij.
– Het inzicht heeft om multidimensionaal naar het leven en naar de wereld te kijken.
– De vaardigheid heeft en hanteert om je precies dat te geven wat je nodig hebt om te groeien in (systemisch) bewustzijnsontwikkeling.

“Ik vond het moeilijk om naar Hilbrand te gaan. Mensen hadden mij gewaarschuwd dat het wel eens niet makkelijk zou kunnen worden als ik mij door hem liet coachen. Hij staat bekend als een scherpschutter. Maar eigenlijk viel het reuze mee. Ik heb hem ervaren als een liefdevolle man die weliswaar hier en daar een traan ontlokt, maar eigenlijk tegelijkertijd veel compassie heeft.”

“Ik ken Hilbrand al sinds 2003. Hij is een intelligente, en empathische gevoelige man met een enorme passie en kennis. Als sparringpartner, onderzoekend naar mijn, of onze gezamenlijke thema’s, als ook heel praktisch met teams van HR adviseurs gaat hij geen uitdaging uit de weg. Kennisoverdracht en kleine subtiele systemisch interventies brachten grote duurzame verandering!”

“Het feit dat ik altijd gespannen ben als ik naar je toe ga, maar daarna altijd weer met meer vertrouwen het leven aanga, is uniek. Ik vind het soms zeer pijnlijk, maar ‘k zou iedereen een Hilbrand als confidant aanbevelen.”

“Soms voelt het alsof ik ter biecht ga als ik een afspraak heb met Hilbrand. Maar het is ergens ook fijn. Zijn veelheid aan kennis, maar ook het geduld om op mijn tempo mijn ontwikkeling aan te gaan maakt dat ik hem graag als begeleider heb.”