Wolfgang Könighaus

Bewustwording en Innerlijke groei

Wolfgang Könighaus (1953-2010) getrouwd en vader van vier zonen en kleinkinderen, noemde zijn benadering van het systemisch werk en opstellingen ‘de weg van bewustwording en innerlijke groei’. Hij schuwde niet om op de scherpst van de snede te werken maar deed dat in volledige harmonie met zichzelf en de mensen om zich heen. Doen door niet te doen, de principes van Wu Wei waren hiervoor zijn leidraad. De kunst van het laten.

Zijn beroepsontwikkeling vertoonde geen lineaire ontwikkeling. Na zijn studie bedrijfswetenschappen, studeerde hij verder in de pedagogiek en deed examen voor leraar. Vijftien jaar onderwees hij op verschillende (hoge)scholen. Voordat hij opsteller werd, was hij meditatieleraar en een tijd lang succesvol trainer op dit gebied.

Wolfang Könïghaus is jarenlang verbonden geweest aan het Osho UTA Instituut in Keulen en leidde samen met zijn vriend Ramateheerta het instituut voor systemisch opstellingswerk en innerlijke groei. Daarnaast was Wolfgang zeer nauw betrokken bij diverse internationele opleidingen voor systemisch werk en opstellingen.

Wolfgang legde zijn werk als leider, leraar en docent in de Taoïstische benadering van het systemisch werk en familieopstellingen en de eerste internationale docent op het gebied van transcultureel systemisch werk en innerlijke groei neer in 2010.