Coaching

Essential Dynamics Coaching (EDC)

EDC is eerder een vaardigheid een zogeheten ‘in tune for tone’ dan een methodiek. Het combineert diverse inzichten uit het systemisch werk, integratieve psychologie en filosofie samen tot een ‘maatwerk’ aanpak naar gelang de wens van de clënt en zijn/haar systeem.

 

Wat betekent dat onder andere?

  • We werken met verhoudingsvraagstukken en relationele vragen rondom Binding, Hechting en Loyaliteit de actuele historische context welke een ‘overspannen’ reactiepatroon hebben achter gelaten;
  • Onbewuste dynamieken die zijn ontstaan door bijvoorbeeld verplaatsingen en invloed door systemische werkingen;
  • We leren cliënten te ontdekken waar rigide overtuigingen door religie, ideologie en/of filosofiën zijn ontstaan die een open waarneming van de werkelijkheid verhinderen.

 

Er zijn enkele specifieke trajecten die bepaalde onderwerpen of situaties in ogenschouw nemen zoals:

 

Ik dacht de eerste keer, wat doe ik hier. Ik had gehoopt op een snelle en resolute oplossing. Maar toen Hilbrand begon dat een kind ook niet in minder dan negen maanden geboren kan worden en dat de natuur een eigen ritme en tempo kent en dat wij als mensen de enige op deze aarde zijn die trachten dit naar onze hand te zetten begon er onbewust iets in mij te dagen.

Lianne

Meer weten, neem contact met mij op.