TAO

De weg is een illusie

Hoe vaak komt de weg niet parabelen en gezegden voor? Bijvoorbeeld, de weg van de minste weerstand of men moet de weg nou eenmaal lopen. Maar wat als de weg in velerlei gedaanten niet bestaat, maar slechts een illusie is van onze geest? Bestaat de werkelijkheid dan wel zoals wij haar gewoon zijn te aanschouwen?

In de geest van het verdiepende systemisch werk en opstellingen, ligt het taoïstische besloten dat dient als essentiële bron van het werk van Jung, WoonSeok.
Wolfgang Könighaus (1953-2010) onderwees – zonder enige ruchtbaarheid te geven aan deze bijna onopgemerkte houdingsgewijze beweging – deze ‘stille vorm’ aan een klein aantal systemisch werkers en opstellers, tussen het dal en de heuvels van het Duitse Kleve. Zijn visie, om steeds minder te spreken en niet te interveniëren, maar vooral oog te hebben voor detail heeft, voor degenen die dit hebben meegemaakt, een zodanige impact gehad, dat het van diepe invloed is geweest op hun leven en werken.

Herbronnen kan men niet doen door de reeds gebaande weg opnieuw af te leggen maar om op onderzoek uit te gaan waar de verbinding verloren is gegaan. Waar men uit contact, uit beeld, is geraakt.”

Hilbrand Westra