Systemic Family Conferencing

Veel families en familieleden komen vroeg of laat wel eens met elkaar in botsing. Soms verheldert het de onderlinge relaties, maar vaker blijft men in een impasse zitten en lijken kleine irritaties op te lopen tot heuse conflicten. Dan blijken de conflicten zo groot, dat een (definitieve) breuk onvermijdelijk lijkt. Vaak niet zonder gevolgen voor de betrokken familieleden en de generaties daarna. Het conflict echter vermijden lost het uiteindelijke probleem niet op, al hopen we dat vaak wel.

 

Daarom heb ik, op grond van de opgedane ervaringen in het familieopstellingswerk, en met de kennis uit de Family Group Conference, onder andere toegepast in Nederland via de methode van de Eigen Kracht conferenties, een nieuwe methode ontwikkeld waarbij familieleden die met elkaar in conflict zijn, in een veilige omgeving onder begeleiding van een systemisch getrainde begeleider leren elkaar te zien, te horen en te respecteren.

 

We werken in minimaal vijf bijeenkomsten aan de vraagstukken die er echt toe doen. We ontrafelen de lastige en de (vaak onverwerkte persoonlijke) gebeurtenissen uit het verleden die vat hebben op het heden. We gebruiken daarvoor, onder andere een aantal communicatie instrumenten, maar met name inzicht en werkprincipes uit het systemisch werk. Daarmee leren de deelnemers vooral elkaars aanwezigheid en bewustzijn waar te nemen zoals die zich voordoet; De onderstroom die een ieder denkt te voelen en interpreteert, maar die we nauwelijks of nooit naar elkaar toe uitspreken en vaak ook verkeerd begrijpen.

 

De systemic family conferencing (SFC) heeft als uiteindelijke doel, mensen weer met elkaar op een gezonde wijze te verbinden zonder oog, hart en handen voor elkaar, en zichzelf, kwijt te raken.