Retraites

Bewustwording en Innerlijke groei

Elk jaar zal er voor (gevorderde) opstellers en mensen werkzaam in het systemische veld, paar keer per jaar een twee of driedaagse Tao in het Systemisch Veld worden gegeven. Deze bijeenkomsten staan in het licht van het werk van Wolfgang Könighaus ‘inneres Wachstum’  en zullen worden ingericht volgens zijn principes van de Tao in het systemische werk.

Aan de hand van essenties van het stille midden en ritueel werken, zullen volgens de innerlijke weg van de mystiek, de dagen worden gevuld met lichaamswerk, stiltes, systemisch werk, muziek en meditatieve vormen van samenzijn.

Voor de meest recente brochure of infobrief, mail: alfa.omnia@gmail.com

 

 

Het Tao dat genoemd wordt, is niet het eeuwige Tao,

want de namen die wij noemen, zijn geen eeuwige namen.

Hemel en Aarde zijn naamloos geboren;

noemen is enkel de moeder der dingen.

Wie geen verlangens koestert, aanschouwt hun mysterie;

wie wel verlangens koestert, aanschouwt hun gedaante.

De twee zijn in wezen hetzelfde;

pas dan krijgen ze elk een eigen naam.

We zouden beide een mysterie kunnen noemen

en nog geheimzinniger is de poort aller mysteriën.

 

De Tao Te Tjing van Lao-Tse, vertaling John Willemsens, 1990/1999