Organisatie

Organiseren is natuurkunde

Een organisatie is een samenleving en zal net als andere samenlevingen altijd in beweging blijven. Het is een illusie dat je organisaties kunt afgrendelen en dynamieken die in de rest van de samenleving spelen daarmee buiten de deur houdt. Het lost niets op voor de lange termijn en zal voor velen decennia voor vele medewerkers en groeperingen in organisaties breuken opleveren die het teken van een zekere sociale ‘schizofrenie’ opleveren. Uitsluiting voor degenen die niet deelnemen in dergelijke organisaties.

We zijn in een sociaal economisch klimaat terecht gekomen waarin we noodzakelijkerwijs zullen moeten leren omgaan met alle elementen die organisatie; groepen en individuen, raken. Dit omdat tijd, ruimte en materie, die we met ons allen delen, versnelt, kleiner en uitgeput raken als we de natuurlijke bewegingen van de natuur en ons eigen leven niet op waarde weten te schatten en geen verantwoordelijk gebruik maken van deze natuurlijke bronnen.

 

Er bestaat geen afgescheidenheid. Net zo min als er werkelijk goede of slechte organisaties bestaan. We zijn in elke dynamiek aan elkaar opgehangen en het is aan ons om er iets aan en/of mee te doen. Alfa Omnia gelooft in de mogelijkheid dat mensen in organisatorische samenlevingen de wil hebben om werkelijk bij te dragen aan de samenleving maar vaak niet weten hoe dat te doen of te integreren.

 

Reproductie of Creatie

Willen de mens in organisaties leren, dan dient men bewust te zijn dat men deel uitmaakt van een organisme dat organisatie heet. Leiders dienen daarvoor niet alleen open te staan en hen daar in voorgaan maar vanuit dat bewustzijn durven leven. Leading from the future as it emerges zoals Otto Schramer schrijft over zijn Theory U. Ofwel leiding geven vanuit de beweging die zich voordoet. Niet gefixeerd op planning & control maar vanuit de dynamische werkelijkheden. Maar hoe doe je dat?

 

Wij bieden mensen en organisaties de unieke kans om zowel intern (incompany) als extern (met externe trainers & ontwikkelaars) te werken aan de natuurkunde van leiding geven © en leiding volgen vanuit je eigen natuur.

  • Leiderschap vanuit het midden (gecentreerd leiderschap) – individueel.
  • De natuurkunde van leiderschap, voor management teams en MD professionals. – Management Dynamics vanuit CSF.
  • CSF voor organisaties. – met o.a. Organisatie Opstellingen & Interventies.
  • Team ontwikkeling en ontwikkeling vanuit CSF principes.

 

Meer weten? Neem met ons contact op.

 

We hebben Hilbrand leren kennen als een gedreven persoon met een professionele uitstraling en bijzondere capaciteiten. Deze professionaliteit wist je over te dragen in de wollige wereld van ons instituut en de complementaire geneeskunde op een manier waarop wij hierin rustig konden doorgroeien in datgene wat wij nodig hadden. Daarvoor onze grote Dank.

Directie Upledger Instituut Nederland B.V.