Mens

Een ander licht op onze schaduw

De eigen ervaring wordt als snel als standaard genomen voor hoe anderen de wereld zien. Of eigenlijk: wij vormen ons al gauw naar het beeld dat andere mensen van ons zouden moeten hebben of het tegenovergestelde ervan. Weinigen staan stil bij het feit, dat veel van gevormde beelden voortkomen uit deelsegmenten van ons bestaan. Zo ook onze gedragingen. Wat we als goed en fout beschouwen, fijn en vervelend vinden, is niet uit zichzelf ontstaan, maar mede vorm gegeven door anderen en het collectieve bewustzijn. Dat kan een relatief kleine groep zijn, (zoals je familie of vrienden) maar ook door grote massa’s (zoals een publiek, fans, collega’s, medestudenten en in groter verband organisaties en instanties).

 

Al deze sociale elementen beïnvloeden en vormen ons dagelijks denken en handelen. Meer dan wij ons vaak van bewust zijn. Vele mensen voelen zich vaak gevangen in dergelijke systemen en ervaren angst of stress zodra ze zich hiervan trachten te bevrijden. Niet zozeer omdat het hen ontbreekt aan de wil om te veranderen, maar omdat het erop lijkt dat ze worden ‘gedreven’ door iets anders dan de persoonlijke wil. Vaak probeert men zich tegen deze elementen te verzetten met als resultaat; grote vermoeidheid en het verlies aan levenslust.

 

Ontginnen van zijn

Met de CSF methodiek komt men bij onontgonnen gebieden van het bestaan en is men achteraf in staat om essentiële keuzes te maken. Alfa Omnia biedt u daarom drie ‘routes’ om mensen en organisaties weer terug of verder te brengen waar men ergens de essentie is verloren. We doen dit door middel van de CSF methodiek die ingezet worden door middel van de volgende gebieden:

  • Consult, Coaching & Counseling (individueel C3 & integratieve partner/relatiecounseling)
  • Familie & Relatie Opstellingen (ook transcultureel systemisch werk)

 

Tevens zijn er ook persoonlijke ontwikkelingstrajecten mogelijk waarbij het accent ligt op het verstevigen van eigenheid, essentiële emotionele positionering en innerlijke weerbaarheid. Een traject dat ook geschikt is ook voor degenen die zich hier juist niet door aangesproken voelen!

 

Locaties in – Den Haag – Amsterdam – Utrecht. Ambulante afspraken op andere locaties mogelijk. Voor meer informatie, neem  contact met ons op .