Maatschappij

Maatschap van samenleven

Een samenleving zal altijd in beweging blijven. Het is een illusie dat je landen kunt afgrendelen en dynamieken die in andere samenlevingen spelen daarmee buiten de deur houdt. Het lost niets op en zal decennialang voor vele families en groeperingen in de samenleving breuken opleveren die het teken van intolerantie en uitsluiting dragen.

We leven in een context waarin we noodzakelijkerwijs zullen moeten leren met elkaar werkelijk samen te leven. Alleen al, omdat de tijd, ruimte en materie, die we met elkaar delen, versneld, kleiner en uitgeput raken als we de natuurlijke bewegingen van de natuur en ons eigen leven niet op waarde weten te schatten. Er bestaat geen afgescheidenheid. Net zo min als er goede of slechte culturen bestaan. We zijn in elke dynamiek aan elkaar opgehangen en het is aan ons om er iets aan te doen. Alfa Omnia gelooft in de mogelijkheid dat mensen van diverse afkomst en origine samen kunnen leven en werken. Met als uitgangspunt:

Het geloof in de maakbaarheid en exclusiviteit van culturen creëert alleen maar verliezers. Het doel van de maatschappelijke realiteit is niet de multiculturele samenleving, maar de eigen kracht van onze identiteit te kennen en deze ingebed te weten in een wereld waar wij of onze voorouders niet zijn geboren. Daarvoor is wederzijds respect en het bewustzijn van elkaars afhankelijkheid een grote noodzaak.”

Hilbrand Westra

Alfa Omnia biedt daarom drie ‘samenlevingscursussen & trainingen’ om mensen en organisaties weer terug en/of verder te brengen waar men ergens de essentie van universele en complexe inzichten van ‘levenslessen’ is verloren of terzijde heeft geschoven.

  • Existentieel Systemische werk voor Samenlevingen (voor groepen, teams, organisaties en scholen)
  • TransCultureel Systemisch Werk (Opstellingswerk & Groepconferenties over culturele afkomst en diversiteit)
  • Intercultureel Verzoeningswerk (Systemic Reconciliation) Impressies met Hellinger in Kuala Lumpur 1 & 2  & HK

Maatwerk trainingen of otwikkelingstrajecten behoren tot de mogelijkheden. Wilt u daar meer over weten neem dan met ons contact op.

 

You explained your ‘theory‘ and drew a figure on paper. You have wonderful abstraction and explanation of ‘humans’ life and it is quite interesting and impressive. My life in this half year consisted of many concrete emotions and events… I found out your ‘theory’ was more and more proved by my own experience. … It was like a unexpected ‘mind‘ filtering for me…”

Nan Shi PhD