Transcultureel

Leven in transfer

Leren samenleven is één van de meest uitdagende onderwerpen gebleken in de hedendaagse geschiedenis. Door de vele mogelijkheden om mobiel te zijn vliegen mensen relatief eenvoudig van de ene kant van de wereld naar de andere. Ook de minder mobiele mensen zoeken vanwege politieke of sociaal-economische redenen hun toevlucht in andere landen en naties dan waar ze geboren zijn van afstammen. Dit heeft eeuwenlang al gezorgd voor vermenging van culturen maar ook onrust die deze vermenging met zich meebracht.

Xenofobie en racisme is iets van alledag. Echter de wijze waarop het de laatste eeuwen de kop heeft opgestoken kent zijn weerga niet. De raciale uitroeïng in de Tweede Wereldoorlog waren niet slechts een teken van de tijd maar hebben kunnen plaats vinden op basis van eerder ingezette dynamieken die al leefde en nog steeds leeft in de westerse maatschappij. Ook het zwijgen rondom de koloniale historie door veel betrokken leverde en levert tot de dag van vandaag een gespannen samenhang op met zogeheten ‘daders en slachtoffers’. Een tot elkaar aangetrokken dynamiek dat zich maar lastig lijkt te kunnen ontspannen.

 

Voor nazaten uit relatieve homogene culturen (bijvoorbeeld de Masaï uit Afrika of Koreanen uit Azïe) is de keuze niet zo lastig omdat het voor henzelf duidelijk zichtbaar is waartoe zij behoren en waarvan zij afstammen, maar voor mensen die decennia of soms al eeuwenlang zich hebben vermengd en hebben rondgetrokken door de wereld, ontstaat ook een soort ‘verlorenheid’. Niet zozeer omdat men de verbondenheid met de oorsprong is verloren maar ook omdat men zich niet opgenomen weet in de nieuwe samenlevingen. Maatschappijen die zich vaak op hun beurt erop laten vooropstaan dat zij behoren tot een bepaalde ‘eigen cultuur’ waar duidelijke normen en waarden heersen. Er dieper op inzoomend levert dat toch vaak een ander beeld op dan deze groep van zichzelf dacht.

 

De kunst is voor een ieder, om op een gezonde (gebalanceerde) wijze, te leren samen te leven. Niet uit te sluiten, en datgene in te sluiten wat in eerste instantie onveilig leek, maar onoverkomenlijk de werkelijkheid representeert van de samenleving. Dit geldt des te meer voor mensen met dubbele nationaliteiten, culturen, raciale oorsprong en (gedwongen) migratie als achtergrond.

 

Samenleven is samenwerken aan een samenleving waar plaats is voor verzoening en ruimte om elkaar tegemoet te treden. En daar werken wij met u graag samen aan. Groepsopstellingen met deelnemers met multiculturele achtergronden, maar ook rondom organisatorische vraagstukken van transculturele aard binnen uw organisatie of teams, zijn onderwerpen die ons niet alleen interreseren maar ons ook raken omdat wij hart en ziel hebben voor de mens en haar bewegingen.