Relatie(s)

Verliefd op beelden

Niets is zo ingewikkeld en boeiend dan de liefde en relaties tussen mensen. Veel mensen verwarren verliefdheid met liefde en affectie met relaties. Daarom komt men vaak ook niet uit relatiepatronen en beelden over de liefde. Beelden ofwel Transgenerational Reference Images van emoties die gepaard gaan bij het zoeken, ‘vinden en verliezen’ van partners. Als je dieper waarneemt, merk je dat die partners vaak representanten zijn van het gecreëerde beeld dat niet zozeer over de liefde gaat dan wel over de eerder geconstrueerde ‘wensbeelden’ over relaties maar ook de Liefde in het algemeen.

 

Ook voorbeelden van de eigen families, positief of negatief beinvloeden onze keuze’s van die beelden. Het zijn de eerste rolmodellen waar wij ons aan scherpen waardoor wij leren impliciet te kiezen voor beelden die ons (niet) bevallen. Gebaseerd vaak op eeuwenoude rolmodellen, of zoals Carl Jung dat noemt ‘Archetypen‘. Dynamieken die ouder zijn dan onszelf en de vraag oplevert in hoeverre wij werkelijk er individueel voor kunnen kiezen. Met andere woorden, historisch gegroeide dynamieken geven, vaker dan we van bewust zijn, een sterke impuls hoe we relaties aangaan en deze op den duur ‘afbreken’ of ‘verliezen’.

 

Meer weten hoe dit werkt en inzicht krijgen in de eigen dynamieken of de transgenerational reference images/patterns(TRIp) kom naar een opstellingsdag of neem contact op voor CSF relatiecoaching.