Familie

Families als dynamische samenleving

Ondanks de duur bevochten vrijheid van het individu in het Westen, leveren verknoopte familiedynamieken nog steeds conflicten en verdriet op voor velen. Opvallend is, dat hoe meer men zich daar tracht van af te zetten, het dan op onbewaakte ogenblikken, des te heviger tevoorschijn komt. Intrigerend is ook, dat als de opvolgende generatie hier geen last van ondervindt, de kinderen na hen, aslnog dezelfde gedragingen of patronen laten zien dan de grootouders of de generatie(s) voor hen waar men zich van heeft afgezet.

 

Bij opstellingen zien we dit des te vaker terug. Maar we zien ook het leed dat het berokkent bij de drager en de letterlijke representant van de onopgeloste historie. Familieopstellingen biedt de mogelijkheid op een non-duale manier naar dit soort vraagstukken te kijken en een beweging te traceren om de stress te reguleren tot er ontspanning plaats vindt.

 

Door middel van familieopstellingen zien we waar de onbalans plaats vindt in het systeem. Bijvoorbeeld de momenten daar waar de binding een knauw heeft gekregen waardoor de hechting met een familielid – of leden onveilig is geworden en de loyaliteit een mentale opdoffer heeft gekregen. We zien dan vaak dat leden van het systeem zich daaraan willen los rukken maar dat een dergelijke beweging meestal niet gaat zonder schade en schande en langdurige ‘littekens’. Waardoor vaak een existentiële levensader wordt blootgelegd dat maar niet lijkt te willen helen.

 

De methode van familieopstellingen tracht geen standpunt in te nemen maar te kijken waar een ieder in het systeem kan ontspannen en de cliënt gezond en wel zich weet ingebed in het systeem zodat hij vrij, maar verbonden, zijn leven kan leiden waartoe het voor bestemd is.

 

Door familieopstellingen te gebruiken als een dynamische methode kan men kijken naar ‘verstrikte’ patronen en ‘onverwerkte’ verledens. Deze ervaring alleen al, geeft veel mensen rust en kalmte om meer geaard en verbonden in het leven te kunnen staan.

 

Familieopstellingen was voor mij altijd iets wat hoorde bij de alternatieve hoek. De zogenaamde spirituele mensen. Daar heb ik niet zoveel mee. Maar toen ik het eenmaal zelf meegemaakt had vroeg ik mij af, waarom ik dit niet eerder had gedaan. Het heeft diep op mij ingegrepen. Zodanig dat zelfs mijn man vroeg, hoe het toch kon, dat ik plotseling zo veranderd kon zijn. Meer liefdevol en open naar hem en anderen. Maar het meeste wat mij opvalt is dat mijn kinderen rustiger zijn geworden.

Jeanette