Opstellingen

Constellaties van mensen

Opstellingen is een psychosociale methode dat in 1997 in Nederland werd geintroduceerd door Bert Hellinger (Duitsland, 1925). Hellinger is de grondlegger van wat we tegenwoordig familieopstellingen noemen. Sindsdien heeft deze methode een opvallend hoge vlucht genomen in Nederland en diverse delen van Europa. Veel psychologen, therapeuten, menskundigen en ook organisatiedeskundigen van velerlei pluimage houden zich tegenwoordig bezig met dit fenomeen. Sinds enkele jaren is de methodiek met open armen ontvangen in Zuid-Amerika en Azië.

De methode is een samensmelting van diverse wetenschappelijke disciplines en therapeutische stromingen waaronder; Filosofie (Buber e.a.), (existentiële) Psychologie, Contextuele therapie en Systeem denken. Gezamenlijk met het scriptwerk (Familiesculpturen) van onder andere Virginia Satir is er een unieke werkwijze ontstaan waar theoretische disciplines een synthese hebben gevonden met emotioneel lichaamswerk en ritualistiek.

De praktijk

Persoonlijke en/of familie vraagstukken worden geplaatst in de context van de verhandeling en niet solitair benaderd vanuit het gedrag van één individu. De relatie tot de personen (binding), positie (ordening), en rol (dynamiek), maar ook de situatie (context) en dat wat uitgesloten of verzwegen is (balans) wordt in beeld gebracht. Dit doet men aan de hand van opstellingen.