Thema’s

  • Familie & relatie(s)
  • Organisatie & team(s)
  • Transcultureel, adoptie & pleegzorg
  • Trauma & ontwikkeling
  • Verandering, transformatie en bewustzijn

 

Essential Dynamics Coaching (EDC) is eerder een vaardigheid dan een methodiek. Het combineert diverse inzichten uit het systemisch werk, integratieve psychologie en filosofie samen tot een ‘maatwerk’ aanpak naar gelang de wens van de jou en je systeem.

  • Werken met verhoudingsvraagstukken en relationele vragen rondom binding, hechting en loyaliteit de actuele historische context welke een ‘overspannen’ reactiepatroon hebben achter gelaten;
  • Je krijgt inzicht in onbewuste dynamieken die zijn ontstaan door bijvoorbeeld verplaatsingen en invloed door systemische werkingen;
  • Je leert te ontdekken waar rigide overtuigingen door religie, ideologie en/of filosofieën zijn ontstaan die een open waarneming van de werkelijkheid verhinderen.

 

Contextuele Systemisch Fenemenologie & opstellingen

Contextuele Systemisch Fenomenologie (CSF) en opstellingen lijken voor velen een abstract idee. Vooral omdat het voor de meeste mensen lastig is om het goed uit te leggen en hoe het exact werkt. Maar dat het werkt, daar zijn veel mensen, die het hebben ervaren, wel over eens. Het is net zoiets als mobiel bellen of de digitalisering. Je kunt niet zien hoe het werkt, maar het gebeurt en ongezien.  

Het systemische werk kijkt naar die realiteit en Alfa Omnia heeft in de beweging, die het telkens maakt, een mogelijkheid gezien om er mee te leren werken. Via de systemische methode in samenhang met CSF kan men ook de ogenschijnlijke tegenstrijdige transacties van mensen waarnemen die soms uit het oog worden verloren door zowel de persoon in kwestie als de omgeving.

De methode van Essential Dynamics kijkt met name naar de ongeziene relaties in de transacties en de oorsprong ervan. 

alfa.omnia@gmail.com
 
Alfa Omnia

Contextuele Systemische Fenomenologie

Fenomenologie is een integratieve ervarings – en bewustzijnsmethode die zich richt op de verhoudingen tussen de mens en zijn multidimensionale leefwereld. De effecten van ruimte, tijd en materie in samenhang met collectieve en individuele dynamieken.

Lees meer

De CSF werk – en zienswijze omvat inzichten uit de existentiële en humanistische filosofie in samenhang met fenomenologische en existentiële psychologie, sociologie, sociometrie, contextuele therapie, de psychosociale systeemleer en systemisch werk en opstellingspraktijk.

Het bereik is daarmee breed en haar werkwijze kent ontegenzeggelijke diepgang zonder diep te hoeven graven. Een inter-en transdisciplinaire ‘methode’ zonder een statische werkwijze te willen zijn. Een werkelijkheidservaring waar de dynamiek leidend is en waar men o.a. echt leert van de historie. Geen lange theoretische verhandelingen maar ook geen gemakzuchtig pragmatisme.

Het leven heeft het ons allemaal al voorgeleefd, nu nog leren haar te aanvaarden als een wijze bron van bestaan. Daar gaat CSF in essentie over.

Alfa Omnia

Opstellingen

Constellaties van mensen, ofwel (familie)opstellingen, is een op lichaamsgerichte psychosociale methode dat in 1997 in Nederland werd geïntroduceerd door Bert Hellinger (Duitsland, 1925-2019). Hellinger is de grondlegger van wat we tegenwoordig familieopstellingen noemen. Sindsdien heeft deze methode een opvallend hoge vlucht genomen in Nederland en diverse delen van Europa en zijn er vele specialisaties ontstaan zoals organisatieopstellingen en adoptieopstellingen e.t.c.

Lees meer

Veel psychologen, therapeuten, menskundigen en ook organisatiedeskundigen, van velerlei pluimage, houden zich tegenwoordig bezig met dit fenomeen. Sinds enkele jaren is de methodiek met open armen ontvangen in Zuid-Amerika en Azië, waarbij in het in Brazilië een hoge vlucht nam nadat Sami Storch het gebruikt als mediatiemethode.

De methode is een samensmelting van diverse wetenschappelijke disciplines en therapeutische stromingen waaronder; Filosofie (Nietzsche, Buber en existentiële Filosofen) Psychologie (Adler, Jung, Neumann e.a.) en de Contextuele benadering (Nagy e.a.) en Systeem denken. Gezamenlijk met het scriptwerk (Familiesculpturen) van onder andere Virginia Satir is er een unieke werkwijze ontstaan waar theoretische disciplines een synthese hebben gevonden met emotioneel lichaamswerk en ritualistiek.