CSF

Contextuele Systemische Fenomenologie

Contextuele Systemische Fenomenologie

 

Contextuele Systemische Fenomenologie (CSF) is een integratieve ervarings – en bewustzijnsmethode die zich richt op de verhoudingen tussen de mens en zijn multidimensionale leefwereld. De effecten van ruimte, tijd en materie in samenhang met collectieve en individuele dynamieken.

 

De CSF werk – en zienswijze omvat inzichten uit de existentiële en humanistische filosofie in samenhang met fenomenologische en existentiële psychologie, sociologie, sociometrie, contextuele therapie, de psychosociale systeemleer en systemisch werk en opstellingspraktijk.

 

Het bereik is daarmee breed en haar werkwijze kent ontegenzeggelijke diepgang zonder diep te hoeven graven. Een inter-en transdisciplinaire ‘methode’ zonder een statische werkwijze te willen zijn. Een werkelijkheidservaring waar de dynamiek leidend is en waar men o.a. echt leert van de historie. Geen lange theoretische verhandelingen maar ook geen gemakzuchtig pragmatisme.

 

Het leven heeft het ons allemaal al voorgeleefd, nu nog leren haar te aanvaarden als een wijze bron van bestaan. Daar gaat CSF in essentie over.