Info

Mensen als mensen ervaren

 

Het leven is wat het is. Zo onderwees, en leefde mijn leraar Wolfgang Könighaus, ons dat voor. Dat klinkt eenvoudig. Maar het leven is voor velen niet iets wat men werkelijk leeft, maar een bijproduct van hun handelen. Daarom komen we vaak ook niet uit deze Gordiaanse knoop. Als we er al geheel uit kunnen of willen komen. Het leven is echter geen bijproduct, maar een realiteit dat zich elke dag, elk uur en elke minuut voordoet in, door en rondom ons heen.

 

De enige werkelijke vrijheid die we kunnen ontwikkelen in de realiteit, is het ervaren van een innerlijk bewustzijn dat durft los te komen van tastbare materie en de mentale druk van individualiteit. Met andere woorden; mensen als mensen ervaren en niet langer als beschrijfbare objecten. Dit is de essentie van essential dynamics; Het werk van Alfa Omnia.

 

We kunnen over het leven praten als over een theorie, en meestal doen we dat dan ook. Alsof er zo iets bestaat als een goed en slecht leven en goede en slechte moraal. Maar wat we vaak niet weten is hoe we ernaar zullen gedragen als ons leven onder spanning komt te staan en waarop onze beslissingen dan gebaseerd zijn. Op ons hart, of verstand; als dader of slachtoffer?

Hilbrand Westra