School

Naast alle principes van het systemisch werk en Opstellingen, zoals Binding, Ordening en Balans, en Veldresonanties naast Plaats, Positie en Rol, zullen we ook gebruik maken van alle andere stromingen waardoor het systemisch werk is beïnvloed. Zo zal de Afrikaanse verbindingsfilosofie, Ubuntu, één van de fundamentele delen van het systemische gedachtegoed, naast methoden als TransActionele Analyse, NLP, Energetisch-en Emotioneel lichaamswerk, Meditatieleer (Mindfullness etc), deel uitmaken van het persoonlijk en professioneel ontwikkelingsproces.

Ook zullen werken van Eckhart Tolle, Ken Wilber, Thich Nath Hanh, Krishnamurti, Rumi, Epictetus, Epicurus, Lao Tze en vele andere filosofen een belangrijk onderdeel vormen van de studie. Niet alleen vanuit het leren begrijpen van de menselijke aard en principes, maar ook omdat het nog steeds actueel is in ons dagelijks handelen en denken.
Daarnaast zullen per onderwerp andere vak/gastdocenten gastcolleges komen geven. Fenomenlogisch Humanisme tot en met Systemisch inzicht in de Geneeskunde zullen o.a. een onderdeel vormen van het programma. Maar ook dichters en schrijvers als Anjie Krog en Dag hammerskjold zullen gespreksmateriaal zijn over onze maatschappelijke verhoudingen tot het systemisch werk ed.

Als school voor systemisch bewustzijn willen we daarmee niet alleen van de wereld zijn, maar er ook midden in staan. Met als bijzonder uitgangspunt dat we zelf het ruspunt worden van ons bewustzijn en handelen. Dat en meer zal deel uit maken van deze unieke en zeer bijzondere school voor systemisch bewustzijn.

Soms moeten we in de mist kijken inplaats van in High Definition

Hilbrand Westra