School

Geinteresseerd geraakt en wil je meer weten, of al besloten je op te geven voor de opleiding?

Schroom niet en neem met mij contact op en/of vraag het aanmeldingsformulier aan voor deelname aan de opleiding.

  • Email: alfa.omnia@gmail.com
  • Mobiel: 06 103 76 190

De groep sluit bij maximum van 20 deelnemers.

Sluitingstermijn voor deelname: 31 juli 2018

Curriculum

Er wordt momenteel gewerkt aan een dynamisch prorgramma voor deze opleiding. Eén en ander betekent dat tijdens de opleiding afgeweken kan worden van het geplande programma. Dit in verband met actuele ontwikkelingen van de deelnemers, de groep of gebeurtenissen in de samenleving. Maar de leerresultaten zijn erop gericht dat elke deelnemer na het eerste jaar minimaal:

  • De volledige basiskennis en inzicht over het Systemisch Werk en Opstellingen onderwezen heeft gekregen.
  • De eigen Systemische Biografie weet en kent en deze haarfijn kan plaatsen in context, dynamiek en belang in de geschiedenis.
  • Men geneagrammen en moddelen kan gebruiken voor het duiden van tijd, belang, functie en betrokkenheid in en van relaties.
  • Inzicht en begrip heeft ontwikkeld mbt hygiëne regels van het werken met systemische principes.
  • Zelf de eerste 5 primaire opstellingen kan begeleiden en analyseren en overdragen (tekst en uitleg).
  • Het systemisch (zeropointfield) veld grotendeels kan 'lezen'en daardoor op het juiste moment als begeleider  in-en uit kan stappen.
  • In staat is zowel een bewuste innerlijke als een emotionele transformatie te ondergaan en deze te gebruiken als materiaal voor het begeleiden van anderen. Systemisch introspectief en reflectief is.

Iedereen is gemaakt om specifieks bij te dragen, en het verlangen daarnaar is ingegeven in ieders hart.

Rumi