School

Welkom bij de School voor Systemisch Bewustzijn

Deze opleiding is een nieuwe loot aan de stam voor zowel beginnende en gevorderde Systemici en Opstellers. De zienswijzen en inzichten verkregen uit de voormalige school voor Systemischer Arbeit und Inneres Wachstum, blijken een unieke lading te hebben. Die Internationale Gesellschaft leek op zijn einde te zijn na de dood van de oprichter, Wofgang Könighaus. Maar de inhoud en kracht waarmee de school velen heeft geinspireerd en veranderd, heropent na 10 jaar weer haar deuren.

In de opleiding is er zowel aandacht voor kracht en zachtheid, het aardse en de Tao. Onderwerpen als:

  • Meervoudige Systemische Partijdigheid. Bijvoorbeeld: waarom werken veel huwelijken al eeuwenlang in een situatie waarbij de praktijk van grensoverschrijding van de monogamie gaande is. Met andere woorden, welke functie heeft 'overspel'.
  • Pradoxale dader en slachtoffer dynamieken. Bijvoorbeeld: waarom ontkomt de keuze voor extreme standpuntkeuzes niet aan de dubbele keuze voor zowel de slachtoffer als dader dynamiek.
  • Multiculturele en Intersectionele bewegingen van/in de samenleving. Bijvoorbeeld: welke relatie heeft Nederland, en/of wijzelf met de onderwerpen, Migratie en Verplaatsing en welk effect heeft dit voor keuzes die wij zelf en/of voor anderen maken en onze kinderen.
  • De houdbaarheid van liefderelaties. Bijvoorbeeld: Hoe werken we, of gaan we om, met de evolutionaire ontwikkeling van partnerrelaties zoals de eindigheid van relaties en wanneer een ernstige ziekte in beeld komt.
  • De rol van ondernemingen en organisaties in de samenleving. Bijvoorbeeld: Welk belang, functie en tijd, hebben organisaties en ondernemingen voor de samenleving en waarom kunnen, of moeten zij soms zelfs, zichzelf buiten de persoonlijke ethiek van het individu plaatsen?

zullen net als vele andere kwesties aan bod komen tijdens deze opleiding voor systemisch bewustzijn.

Niets weten opent vaak meer wegen dan het weten zelf

Hilbrand Westra