School

De school voor Systemisch Bewustzijn is ontwikkeld voor degenen die zich willen verdiepen in het werk van Wolfgang Könighaus en WoonSeok Jung (Hilbrand Westra). Daarmee is deze school ingebed in de westerse-en oosterse filosofie. Het levert een Contextueel Systemische Fenomenologisch stroming op die de weg naar verbinding niet eenvoudig verhandelt, maar verbindt met diverse ziens-en werkwijzen. Zowel wetenschappelijk als complementair. De meervoudige onderstroom in beide werelden zal leidend zijn en daardoor leren we diepgaand van de gerealiseerde geschiedenis.

Deze school is geen voorstander van lange theoretische analyses,maar ook niet van gemakzuchtig pragmatisme of spirituele omwegen. Het leven zelf, heeft het ons allemaal al voorgeleefd. Nu nog leren haar te aanvaarden als een wijze bron van bestaan. De school voorziet in een leerweg dat telkens op onderzoek uitgaat naar het onbekende en haar kennis daarbij telkens leert bij te stellen. Het zoekt daarom naar verdieping in contact met de werkelijkheid. Daarbij willen wij je verleiden door je relaties in leven en werk opnieuw te herzien door je fundamentele contextueel systemische inzichten aan te reiken die direct deel uitmaken van wie je bent en waar je toebehoort. Dit zorgt uiteindelijk voor dat je tijd en energie overhoudt om een duurzamer ontwikkelingsproces aan te gaan voor de rest van je leven. Daaraan, en meer, draagt de school voor systemische bewustzijn bij.

De leegte van het beeld is even bedrieglijk als dat alle kennis uit ervaring zou zijn opgebouwd. Zonder 'persoonlijk' inzicht en ervaring blijft kennis levenloos.

Hilbrand Westra