Opstellingen

Leven in transfer

Leren samenleven is één van de meest uitdagende ondewerpen gebleken in de hedendaagse geschiedenis. Door de vele mogelijkheden om mobiel te zijn vliegen mensen relatief eenvoudig van de ene kant van de wereld naar de andere. Ook de minder mobiele mensen zoeken vanwege poltieke of sociaal-economische redenen hun toevlucht in andere landen en naties dan waar ze geboren zijn van afstammen. Dit heeft eeuwenlang al gezorgd voor vermenging van culturen maar ook onrust die deze vermenging met zich meebracht.

Xenofobie en racisme is iets van alledag. Echter de wijze waarop het de laatste eeuwen de kop heeft opgestoken kent zijn weerga niet. De raciale uitroeïng in de Tweede Wereldoorlog waren niet slechts een teken van de tijd maar hebben kunnen plaats vinden op basis van eerder ingezette dynamieken die al leefde en nog steeds leeft in de westerse maatschappij. Ook het zwijgen rondom de koloniale historie door veel betrokken leverde en levert tot de dag van vandaag een gespannen samenhang op met zogeheten 'daders en slachtoffers'. Een tot elkaar aangetrokken dynamiek dat zich maar lastig lijkt te kunnen ontspannen.

 

The issue of being transcultural is not the colour, but that what people can't see is already defined by their eyes.