Opstellingen

De methode van familieopstellingen tracht geen standpunt in te nemen maar te kijken waar een ieder in het systeem kan ontspannen en de cliënt gezond en wel zich weet ingebed in het systeem zodat hij vrij, maar verbonden, zijn leven kan leiden waartoe het voor bestemd is.

Door familieopstellingen te gebruiken als een dynamische methode kan men kijken naar 'verstrikte' patronen en 'onverwerkte' verledens. Deze ervaring alleen al, geeft veel mensen rust en kalmte om meer geaard en verbonden in het leven te kunnen staan.

Familieopstellingen was voor mij altijd iets wat hoorde bij de alternatieve hoek. De zogenaamde spirituele mensen. Daar heb ik niet zoveel mee. Maar toen ik het eenmaal zelf meegemaakt had vroeg ik mij af, waarom ik dit niet eerder had gedaan. Het heeft diep op mij ingegrepen. Zodanig dat zelfs mijn man vroeg, hoe het toch kon, dat ik plotseling zo veranderd kon zijn. Meer liefdevol en open naar hem en anderen. Maar het meeste wat mij opvalt is dat mijn kinderen rustiger zijn geworden.

Jeanette