Opstellingen

Verbondenheid tussen ouders en kinderen

Opstellingen en Systemisch werk heeft laten blijken een unieke vorm in zich te dragen dat getroffenen en betrokkenen van, en met afstand, adoptie en  pleegzorg niet alleen een beeld geeft over de ongeziene bindingen die de personen hebben met hun oorsprong, maar ook de kans, om 'verlaat verdriet' en niet erkende rouw en trauma een plaats te geven te midden van hun leven en de hedendaagse maatschappij.

Velen lopen rond met 'geparkeerde' emoties die pas tot uiting komen als daar veiligheid en acceptatie van de pijn van de getroffene vol op in beeld mag komen en de aandacht niet wordt afgeleid van wat  'maatschappelijk' correct of wenselijk is. Adoptieopstellingen werd in Nederland als eerste door Hilbrand Westra & Wolfgang Könighaus geintroduceerd in 2007. Sinds haar aanvang hebben tientallen geadopteerden, enkele (afstands)moederse en adoptieouders dit werk meegemaakt.

Mijn ervaring bij adoptieopstelling als geboortemoeder was een positieve ervaring. Het was een magisch samenkomen van beide leemtes, zowel bij de geadopteerden als bij mij en het even opvullen van deze leegte. Het heeft me gesterkt omdat ik eindelijk mijn plaats kreeg als moeder en ik hopelijk voor de geadopteerden eventjes een gevoel van liefde van een geboortemoeder heb kunnen geven. Het was een soort uitreikbeweging naar elkaar toe in veilige verbondenheid van geluk en verdriet. Het strekt tot verder nadenken en is zeker aan te raden.

Elise v.d. Venne, moeder opafstand

Het opstellingswerk zoals ik dit heb ervaren, heeft mij inzicht gegeven in familierelaties en maatschappelijke krachten rond adoptie die ik altijd wel gevoeld heb, maar niet kon benoemen. De werkwijze maakt dat ik bijna tastbaar voor me kan zien wat voor impact de wereld om me heen heeft op mij als individu. Dit begrip voelt als een eerste echte stap in de richting van het kunnen accepteren van mijn geadopteerd zijn.

Marie Claudine, geadopteerd uit Burundi

 

Waar moeders en vaders kinderen kwijt raken en kinderen hun ouders, vindt er een existentiële breuk plaats dat een diepgaand effect heeft op de rest van hun leven.

Hilbrand Westra