Opstellingen

Voor nazaten uit relatieve homogene culturen (bijvoorbeeld de Masaï uit Afrika of Koreanen uit Azïe) is de keuze niet zo lastig omdat het voor henzelf duidelijk zichtbaar is waartoe zij behoren en waarvan zij afstammen, maar voor mensen die decennia of soms al eeuwenlang zich hebben vermengd en hebben rondgetrokken door de wereld, ontstaat ook een soort 'verlorenheid'. Niet zozeer omdat men de verbondenheid met de oorsprong is verloren maar ook omdat men zich niet opgenomen weet in de nieuwe samenlevingen. Maatschappijen die zich vaak op hun beurt erop laten vooropstaan dat zij behoren tot een bepaalde 'eigen cultuur' waar duidelijke normen en waarden heersen. Er dieper op inzoomend levert dat toch vaak een ander beeld op dan deze groep van zichzelf dacht.

De kunst is voor een ieder, om op een gezonde (gebalanceerde) wijze, te leren samen te leven. Niet uit te sluiten, en datgene in te sluiten wat in eerste instantie onveilig leek, maar onoverkomenlijk de werkelijkheid representeert van de samenleving. Dit geldt des te meer voor mensen met dubbele nationaliteiten, culturen, raciale oorsprong en (gedwongen) migratie als achtergrond.

Samenleven is samenwerken aan een samenleving waar plaats is voor verzoening en ruimte om elkaar tegemoet te treden. En daar werken wij met u graag samen aan. Groepsopstellingen met deelnemers met multiculturele achtergronden, maar ook rondom organisatorische vraagstukken van transculturele aard binnen uw organisatie of teams, zijn onderwerpen die ons niet alleen intereseren maar ons ook raken omdat wij hart en ziel hebben voor de mens en haar bewegingen.

Colour is not a skin issue but a mind issue. Because eyes can't judge. Mind defines what it wants to separate. Many times based on fear.